Regulamin

Regulamin sprzedaży internetowej firmy:


PAN Centrum Słodkiej Dekoracji sp. z o.o.
60-715 Poznań, ul.Kolejowa 57
NIP PL7772306381
REGON 631232621

Dane kontaktowe:

tel. +48 61 661 36 36,
+48 61 86 99 280
fax. +48 61 661 42 70
e-mail: biuro@pan-centrum.com

Warunki ogólne :

1. Firma PAN Centrum Słodkiej Dekoracji prowadzi sprzedaż dla firm poprzez rozliczenie faktur VAT oraz dla osób prywatnych poprzez rozliczenie paragonów fiskalnych.
2. Sklep internetowy firmy PAN, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.pan-centrum.pl oraz www.pan-centrum.com umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
3. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym PAN są podane w złotych polskich i w zależności od logowania i wyboru sposobu rozliczeń zawierają lub nie zawierają podatku VAT.
4. Złożenie zamówienia w sklepie PAN oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu.

Procedura składania i realizacji zamówień :

1. Podany przez użytkownika adres e-mail jak i telefon może zostać wykorzystany do realizacji składanych zamówień.
2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia, udostępnionego przez PAN na stronach sklepu internetowego.
3. Zamówienia mogą być składane przez 24 godziny na dobę. Standardowo zamówienia realizowane są w terminie do 7 dni roboczych. W przypadku braków magazynowych oraz zamówień specjalnych termin realizacji może być wydłużony do 21 dni.
4. W przypadku braku możliwości telefonicznego potwierdzenia danych firmy zamawiającej lub wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, PAN zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
5. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
6. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień poprzez kuriera DHL lub Pocztę Polską.
7. Dostępne formy rozliczeń należności zależą od logowania i wyboru sposobu rozliczeń.
8. W przypadku braku zamówionego towaru niezwłocznie poinformujemy Państwa telefonicznie o najszybszym możliwym terminie realizacji złożonego zamówienia W sytuacji gdy wystąpi brak tylko części towarów z zamówienia to na Państwa życzenie wysyłamy aktualnie dostępny towar lub realizujemy całe zamówienie w terminie późniejszym, oczywiście za zgodą Państwa i po obowiązujących kosztach wysyłek.

Regulamin dostaw i kosztów transportu :

Kupujący w sklepie internetowym PAN Centrum Słodkiej Dekoracji ma prawo i możliwość wyboru jednej z poniżej opisanych opcji dostaw, sposobu płatności i kosztów transportu :

"STANDARD", DOSTAWA KURIEREM DHL, PŁATNOŚĆ ZA POBRANIEM
- Dostawa błyskawiczna kurierem DHL w ciągu 24h od daty nadania przesyłki. 
- Płatność za przesyłkę - za pobraniem należności przez kuriera DHL.
- Opcja dostępna zarówno dla firm jak i dla osób prywatnych.
- Pełna gwarancja dostarczenia przesyłki. W przypadku zaginięcia przesyłki firma PAN Centrum Słodkiej Dekoracji pokrywa w całości koszty przygotowania i wysłania ponownego zaginionej przesyłki.
 - Pełna gwarancja jakości dostarczonej przesyłki. W przypadku uszkodzenia przesyłki lub jej zawartości firma PAN Centrum Słodkiej Dekoracji pokrywa w całości koszty przygotowania i wysłania ponownego uszkodzonego towaru. Warunkiem uznania uszkodzenia przesyłki jest spisanie z kurierem DHL protokołu zniszczenia paczki oraz zgłoszenie faktu uszkodzenia najpóźniej 24h po otrzymaniu przesyłki. PAN Centrum Słodkiej Dekoracji zastrzega sobie w takich przypadkach prawo do zażądania odesłania uszkodzonego towaru lub przekazania zdjęć uszkodzonego towaru.
- Koszt przesyłki w opcji STANDARD uwzględnia : dostarczenie przesyłki kurierem DHL w ciągu 24h, pełną gwarancję dostarczenia przesyłki i jakości zawartości, koszty pobrania należności.

"ONLINE" , DOSTAWA KURIEREM DHL, PŁATNOŚĆ ONLINE
- Dostawa błyskawiczna kurierem DHL w ciągu 24h od daty nadania przesyłki. 
- Płatność za przesyłkę - za pośrednictwem bezpiecznego systemu płatności online. Możliwe płatności przelewowe online, płatność za pośrednictwem Paypal oraz płatności kartami płatniczymi VISA i MasterCard. Operatorem e-płatności oraz kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
- Opcja dostępna zarówno dla firm jak i dla osób prywatnych.
- Pełna gwarancja dostarczenia przesyłki. W przypadku zaginięcia przesyłki firma PAN Centrum Słodkiej Dekoracji pokrywa w całości koszty przygotowania i wysłania ponownego zaginionej przesyłki.
 - Pełna gwarancja jakości dostarczonej przesyłki. W przypadku uszkodzenia przesyłki lub jej zawartości firma PAN Centrum Słodkiej Dekoracji pokrywa w całości koszty przygotowania i wysłania ponownego uszkodzonego towaru. Warunkiem uznania uszkodzenia przesyłki jest spisanie z kurierem DHL protokołu zniszczenia paczki oraz zgłoszenie faktu uszkodzenia najpóźniej 24h po otrzymaniu przesyłki. PAN Centrum Słodkiej Dekoracji zastrzega sobie w takich przypadkach prawo do zażądania odesłania uszkodzonego towaru lub przekazania zdjęć uszkodzonego towaru.
- Koszt przesyłki w opcji ONLINE uwzględnia : dostarczenie przesyłki kurierem DHL w ciągu 24h, pełną gwarancję dostarczenia przesyłki i jakości zawartości.

"PRZELEW" DOSTAWA KURIEREM DHL, PŁATNOŚĆ PRZELEWEM BANKOWYM
- UWAGA opcja dostępna wyłącznie po telefonicznym potwierdzeniu z działem handlowym PAN Centrum Słodkiej Dekoracji tel. 61 661 36 36, w przypadku braku potwierdzenia i/lub odmowie opcja ta automatycznie zostaje przekwalifikowana na STANDARD
- Dostawa błyskawiczna kurierem DHL w ciągu 24h od daty nadania przesyłki. 
- Płatność za przesyłkę - przelewem na podstawie faktury VAT. W momencie dokonywania zakupów należy wybrać płatność "za pobraniem", a w uwagach do zamówienia dopisać "Proszę o płatność przelewem bankowym z terminem 7 dni zgodnie z ustaleniami ..."
- Opcja dostępna wyłącznie dla firm.
- Pełna gwarancja dostarczenia przesyłki. W przypadku zaginięcia przesyłki firma PAN Centrum Słodkiej Dekoracji pokrywa w całości koszty przygotowania i wysłania ponownego zaginionej przesyłki.
 - Pełna gwarancja jakości dostarczonej przesyłki. W przypadku uszkodzenia przesyłki lub jej zawartości firma PAN Centrum Słodkiej Dekoracji pokrywa w całości koszty przygotowania i wysłania ponownego uszkodzonego towaru. Warunkiem uznania uszkodzenia przesyłki jest spisanie z kurierem DHL protokołu zniszczenia paczki oraz zgłoszenie faktu uszkodzenia najpóźniej 24h po otrzymaniu przesyłki. PAN Centrum Słodkiej Dekoracji zastrzega sobie w takich przypadkach prawo do zażądania odesłania uszkodzonego towaru lub przekazania zdjęć uszkodzonego towaru.
- Koszt przesyłki w opcji PRZELEW uwzględnia : dostarczenie przesyłki kurierem DHL w ciągu 24h, pełną gwarancję dostarczenia przesyłki i jakości zawartości.

"OSZCZĘDNY" DOSTAWA LISTEM POLECONY POCZTY POLSKIEJ, PŁATNOŚĆ PRZELEWEM BANKOWYM a"KONTO
- UWAGA opcja dostępna wyłącznie dla zakupów drobnych o wadze nie przekraczającej 300g, gabarytach możliwych do nadania listem poleconym oraz wartości nie wyższej niż 100 zł, w przypadku braku możliwości nadania listem poleconym opcja ta zostaje przekwalifikowana na STANDARD
- Dostawa zwykła listem poleconym Poczty Polskiej w ciągu 3-5 dni od daty nadania przesyłki. 
- Płatność za przesyłkę - przelewem a'konto na podstawie potwierdzenia realizacji zamówienia i możliwości przesyłki listem poleconym.
- Opcja dostępna zarówno dla firm jak i dla osób prywatnych.
Ograniczona gwarancja dostarczenia przesyłki. W przypadku zaginięcia przesyłki odpowiedzialność firmy PAN Centrum Słodkiej Dekoracji jest ograniczona do okazania kupującemu dokumentu nadania listu poleconego Poczty Polskiej. Dalsze poszukiwanie zaginionej przesyłki jest obowiązkiem i prawem kupującego.
 - Ograniczona gwarancja jakości dostarczonej przesyłki. Firma PAN Centrum Słodkiej Dekoracji nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku uszkodzenia przesyłki lub jej zawartości. Ewentualne roszczenia Kupujący może zgłaszać do Poczty Polskiej na podstawie dokumentu nadania listu poleconego.
- Koszt przesyłki w opcji OSZCZĘDNY uwzględnia : nadanie przesyłki listem poleconym Poczty Polskiej.

UWAGI dodatkowe :
Nie ponosimy odpowiedzialności za straty wynikłe w wyniku opóźnienia dostarczenia przesyłki ponad uzgodniony czas spowodowane błędami firmy transportowej DHL lub Poczty Polskiej lub czynnikami wyższymi np. pogodowymi.

Zastrzegamy sobie prawo do doliczenia dodatkowych kosztów transportu do wysyłek o niestandardowych wymiarach i wadze.



Gwarancje i reklamacje :


1. PAN zastrzega sobie prawo do indywidualnego rozpatrywania reklamacji.
2. Ewentualne różnice w wyglądzie zamówionego towaru personalizowanego (wykonanego na indywidualne zamówienie) z otrzymanym , będące wynikiem niewłaściwego ustawienia parametrów technicznych monitora Klienta nie stanowią podstaw do reklamacji czy zwrotu towaru. W szczególności dotyczy to odcieni kolorystycznych jeżeli oparto je wyłącznie na wizualizacji komputerowej.
3. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia stanu opakowania w obecności kuriera doręczającego DHL. W przypadku, gdy opakowanie nosi ślady uszkodzenia lub otwarcia, nie należy przyjmować przesyłki i w obecności doręczyciela sporządzić protokół szkody.
4. Klient po uiszczeniu opłaty, ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności kuriera doręczającego DHL, w celu sprawdzenia czy nie nastąpiło uszkodzenie towaru w trakcie dostawy. Podstawą do przyjęcia reklamacji przez DHL dotyczącej uszkodzeń mechanicznych będzie spisanie wraz z kurierem doręczającym DHL protokołu reklamacyjnego. Uszkodzony towar należy odesłać wraz z kopią protokołu na adres korespondencyjny PAN.
5. Produkty uszkodzone w transporcie są wymieniane na nowe przez firmę PAN pod warunkiem zgłoszenia firmie PAN uszkodzenia w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki oraz zwrotu towaru uszkodzonego pod adres korespondencyjny firmy PAN w ciągu 14 dni. Koszty przesłania Państwu wymienionego towaru pokrywa firma PAN.
6. W przypadku nie uzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy zamawiającego firma PAN nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
7. W sytuacji gdy towar nie odpowiada Państwa oczekiwaniom w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki istnieje możliwość jego zwrotu lub wymiany pod warunkiem, że towar jest nie używany, czysty i kompletny, posiadający metki i opakowanie firmowe. Towar należy odesłać na adres firmy PAN. Koszty przesyłki zwrotnej ponosi Klient. Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem. UWAGA - zwrot nie dotyczy produktów personalizowanych, wykonywanych na indywidualne zamówienie.
8. W przypadku zwrotu towaru, w sytuacji gdy nastąpiła już zapłata za towar, pieniądze zostaną zwrócone przez firmę PAN w ciągu 14 dni przelewem bankowym na podany przez zamawiającego rachunek bankowy wraz z przynależnymi do zwracanego towaru kosztami pierwotnej przesyłki.

Prawo do odstąpienia od umowy

1. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży zawartej za pomocą sklepu internetowego PAN w ciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia. Koszty przesyłki zwrotnej ponosi Konsument.

2. W celu odstąpienia od umowy, Konsument powinien niezwłocznie powiadomić PAN o odstąpieniu poprzez wysłanie odpowiedniego oświadczenia pisemnie pocztą na adres korespondencyjny lub na adres poczty elektronicznej PAN podany na początku niniejszego regulaminu.

3. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku zamawiania produktów o cechach spersonalizowanych, wyprodukowanych według specyfikacji kupującego.

UWAGA - Firma nie jest Konsumentem w rozumieniu prawa. Tym samym zgodnie z obowiązującymi przepisami Sprzedający nie jest zobligowany do przyjęcia zwrotu w sytuacji gdy Kupującym jest firma. Wychodząc jednak na przeciw oczekiwaniom naszych klientów możemy w uzasadnionych przypadkach wyrazić zgodę na zwrot także w przypadku gdy Kupującym jest firma. Zgoda na zwrot od firmy może być wyrażona przez Dział Sprzedaży firmy PAN telefonicznie lub mailowo po zgłoszeniu chęci zwrotu przez firmę, która dokonała zakupu. Zwrot od firmy może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu takiej zgody z Działu Sprzedaży firmy PAN. Koszty przesyłki zwrotnej ponosi Kupujący. W przypadku zwrotów dokonywanych przez firmy, zwrot nie dotyczy kosztów transportu przesyłek (zarówno do Kupującego, jak i zwrotnej).


Postanowienia końcowe

PAN oświadcza, że zawartość stron www.pan-centrum.pl, w szczególności: tekst, grafika, logo, przyciski, ikony, zdjęcia, pliki audio, video, cyfrowa zawartość podlegająca elektronicznemu transferowi, nagłówki stron, skrypty, nazwy usług, wizualizacja stron i inne oraz oprogramowanie stanowią jego własność lub własność dostawców treści i partnerów współpracujących z PAN i z tego względu podlegają ochronie prawa polskiego i prawa międzynarodowego.

PAN nie wyraża zgody na wykorzystanie żadnego ze znaków towarowych, logo lub jakiejkolwiek innej informacji będącej jego własnością (ze szczególnym uwzględnieniem zdjęć, tekstu, wizualizacji stron lub ich formy) bez pisemnego zezwolenia.

PAN nie wyraża zgody na wykorzystywanie w celach handlowych stron internetowych lub ich zawartości, a także kopiowania list towarów, opisów i cen, fotografii, prezentowanych na stronach internetowych informacji, ich transferu elektronicznego, które to czynności podejmowane są w celu osiągnięcia zysku przez innego sprzedawcę lub zbierania danych w celu wykraczającym poza indywidualne korzystanie z tych danych.

Podane ceny mogą ulegać zmianie bez uprzedzenia. Oferty promocyjne mogą być ograniczone czasowo i ilościowo.

W sprawach nie uregulowanych powyższym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. Kwestie sporne rozstrzyga Sąd Cywilny właściwy dla miejsca prowadzenia działalności PAN Centrum Słodkiej Dekoracji sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. PAN dokłada wszelkiej staranności, by treść stron na należących do niej serwerach internetowych jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Klient ma obowiązek zapoznać się z regulaminem.

 

 

 

Polityka Prywatności

Pan-centrum.pl

I. Dane osobowe – gromadzenie i przetwarzanie

Rejestrując się, lub składając zamówienie użytkownik sklepu internetowego pan-centrum.pl przekazuje dane osobowe niezbędne do prawidłowego przetwarzania zamówienia i świadczenia usług przez Sklep.

Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych jest:

PAN Centrum Słodkiej Dekoracji sp. z o.o.

60-715 Poznań, ul. Kolejowa 57

NIP PL7772306381

REGON 631232621

prowadzący sklep internetowy pod adresem pan-centrum.pl, zwany dalej sklepem internetowym.

Kontakt z administratorem danych jest możliwy:

a) pisemnie lub osobiście, pod w/w adresem.

b) telefonicznie, pod nr tel 48 61 661 36 36 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora)

c) e-mailowo: biuro@pan-centrum.com

Przetwarzanie danych może następować w celach:

 1. realizacji zamówień złożonych za pomocą sklepu internetowego,

 2. kontaktowania się z użytkownikami sklepu internetowego,

 3. realizacji procesów zwrotu, rozpatrywania reklamacji,

 4. marketingowych, związanych z działalnością sklepu.

Użytkownik sklepu podaje dane dobrowolnie, z zastrzeżeniem że brak zgody na przetwarzanie danych osobowych lub podanie niekompletnych danych może uniemożliwić realizację usług przez sklep internetowy.

Użytkownik sklepu ma prawo do wglądu, aktualizacji i żądania usunięcia danych osobowych.

Dane osobowe możliwe są do samodzielnej edycji przez użytkownika, za pomocą panelu administracyjnego dostępnego po zalogowaniu się do konta klienta w sklepie internetowym. Użytkownik może wysłać administratorowi żądanie usunięcia konta i powiązanych z nim danych, za pomocą możliwych, określonych w niniejszej Polityce Prywatności form kontaktu.

II. Bezpieczeństwo

Administrator danych osobowych dba o bezpieczeństwo danych zapewniając techniczne i organizacyjne środki zapobiegania przetwarzaniu danych przez niepowołane do tego podmioty.

Zapewnia także, że dane są przechowywane i przetwarzane wyłącznie w sposób zgodny z przyjętą Polityką Prywatności oraz w zgodzie z obowiązującym prawem.

W celach bezpieczeństwa administrator danych może wymusić na Użytkowniku sklepu określony format danych uwierzytelniających, w tym przede wszystkim zasad ustalania hasła dostępu do panelu klienta.

Administrator danych nie odpowiada za naruszenia zasad bezpieczeństwa wynikające ze środowiska technicznego i organizacyjnego po stronie Użytkownika, dlatego Administrator danych zaleca:

a) regularne skanowanie komputera Użytkownika dostępnym oprogramowaniem antywirusowym i anty-malware,

b) nie podawanie hasła dostępu do konta klienta żadnym osobom trzecim,

c) wylogowanie się z konta klienta po zakończeniu korzystania ze sklepu internetowego, wyłącznie za pomocą przycisku do tego przeznaczonego.

d) stosowaniu hasła dostępu o dużej złożoności i trudnego do zgadnięcia przez osoby trzecie,

e) nie zapisywaniu hasła do konta klienta na stacjach roboczych, co do których użytkownik nie może mieć pewności że nie skorzystają z nich osoby trzecie,

Polityka Cookies

 1. Korzystanie ze sklepu internetowego pan-centrum.pl wymaga akceptacji umieszczenia po stronie przeglądarki internetowej Użytkownika tzw. cookies, czyli małych plików tekstowych z informacjami wykorzystywanymi przez strony internetowe, łączące się z przeglądarką Użytkownika.

 2. Sklep internetowy pan-centrum.pl wykorzystuje następujące pliki cookies:

  a) niezbędne do działania sklepu – tymczasowe pliki przechowujące sesję użytkownika oraz umożliwiające działanie i usprawniające funkcjonowanie sklepu

  b) dla celów statystycznych – pliki umożliwiające prowadzenie statystyk sklepu internetowego

  c) reklamowe – w przypadku prowadzenia kampanii reklamowych, aby dostosować reklamę do użytkownika i zapamiętać jej ustawienia

  d) pliki zewnętrzne – umieszczane przez serwisy zewnętrzne, z których korzysta sklep internetowy, a na które nie ma wpływu (np. serwisy społecznościowe)

 3. Przechowywane pliki cookies nie zawierają danych dzięki którym bezpośrednio sklep internetowy ani osoby trzecie mogłyby ustalić tożsamość użytkownika.

 4. Pliki cookies nie zmieniają ustawień sprzętowych ani programowych na komputerze Użytkownika.

 5. Pliki cookies umieszczane przez sklep internetowy nie są szkodliwe, a odczytać je może tylko strona internetowa, które te pliki umieściła w przeglądarce Użytkownika.

 6. Pliki cookies mogą mieć charakter stały i tymczasowy. Stałe znajdują się w przeglądarce aż do momentu usunięcia ich przez użytkownika, a tymczasowe są automatycznie usuwane po określonej dacie ważności plików cookies.

 7. Użytkownik który nie zgadza się na używanie cookies przez sklep internetowy, może w każdej chwili wyłączyć obsługę cookies w swojej przeglądarce, zmieniając odpowiednio jej ustawienia zgodnie z instrukcją przedstawioną przez producenta przeglądarki.

 8. Wyłączenie plików cookies po stronie Użytkownika może uniemożliwić prawidłowe funkcjonowanie sklepu internetowego.